Gwarancja jakości | Wyprodukowane w Tajwanie komponenty optyczne z włókna, nadajniki i odbiorniki oraz sprzęt pomiarowy - Liverage Technology Inc.

| Liverage to profesjonalny producent wysokiej jakości komponentów światłowodowych, modułów transceiverów i sprzętu pomiarowego. Nasza misja "Ciesz się życiem" polega na wprowadzeniu szerokopasmowej transmisji optycznej do życia ludzi.

Zapewnienie jakości

Certyfikowane ISO 9001 i ISO 14001

Liverage Technology Inc. to certyfikowany producent technologii światłowodowych zgodny z normami ISO 9001 i ISO 14001, mający siedzibę na Tajwanie. Liverage jest jednym z wiodących ekspertów w dziedzinie technologii pakowania optycznego, produkcji komponentów i kontroli jakości. Te konkurencyjne zalety są w pełni wspierane przez nasze zaawansowane techniki przetwarzania, spawanie laserowe i pakowanie epoksydowe oraz technologie projektowania układów scalonych. Posiadamy własną fabrykę, dzięki czemu możemy zapewnić i obiecać klientom najwyższą jakość produktu pod względem stabilności, niezawodności i spójności.


Deklaracja dotycząca minerałów wolnych od konfliktów

Liverage Technology Inc. niniejszym oświadcza, że wszystkie dostarczane produkty są produktami wykonanymi z metali pozbawionych konfliktów. Firma Liverage Technology Inc. niniejszym oświadcza, że metal jest wolny od konfliktów w dostawie produktów. Liverage Technology Inc. dokłada wszelkich starań, aby źródło materiałów nie pochodziło z obszarów konfliktowych i nie korzysta celowo z minerałów pochodzących z konfliktowych regionów. Będziemy się starać jak najlepiej zbadać łańcuch dostaw w szczegółach, aby zapewnić, że metale takie jak złoto (Au), tantal (Ta), wolfram (W), kobalt (Co) i cyna (Sn) nie są kontrolowane przez grupy zbrojne i są wydobywane przez obszary górnicze w strefie konfliktu Demokratycznej Republiki Konga. Lub uzyskane poprzez nielegalny przemyt. Ponadto metale eksportowane z następujących krajów nie spełniają standardu „wolnego od konfliktów”: Podobnie jak Demokratyczna Republika Konga (DRK), Rwanda, Uganda, Burundi, Tanzania, Kenia (Rada Bezpieczeństwa ONZ określiła ww. krajach jak minerały z żył kongijskich). Po przedłożeniu wymagań i specyfikacji produktu, jeśli materiał jest sklasyfikowany jako materiał zawierający metal, dostawca jest zobowiązany do przedstawienia badania minerałów konfliktowych oraz określenia rodzaju metalu i huty poprzez formularz dochodzenia w sprawie minerałów z regionów objętych konfliktami (szablon raportowania minerałów z regionów konfliktowych CMRT, szablon raportowania kobaltu-CRT). Nazwa i kraj pochodzenia, czy minerał pochodzi z recyklingu lub z odpadów, oraz kraj, w którym znajduje się minerał. Jeśli dostawca nie przestrzega standardów zarządzania minerałami wolnymi od konfliktów, natychmiast zatrzyma się proces zamówień, zaproponuje działania poprawiające i zapobiegawcze oraz podpisze zobowiązanie do unikania wykorzystywania minerałów konfliktowych. Będziemy się starać jak najlepiej nadzorować naszego dostawcę i utrzymywać wysoką jakość produktów.

Oświadczenie RoHS

Status zgodności z dyrektywami 2011/65/UE, 2015/863/E i 94/62/WE. Rosnące wymagania rynkowe i przepisy prawne narzucają coraz bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące materiałów i funkcji produktów dla branży telekomunikacyjnej. Pragnienie posiadania elektroniki bez ołowiu jest aktualnym problemem. Liverage Technology Inc. stale dąży do przestrzegania Dyrektywy dotyczącej substancji niebezpiecznych (RoHS). Dyrektywa 2011/65/UE, 2015/863/E oraz Dyrektywa (94/62/WE) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 czerwca 2015 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Będziemy nadal ścisłą współpracę z UE w celu monitorowania ewentualnych dodatkowych wymagań, aby zapewnić, że Liverage Technology Inc. pozostaje producentem zgodnym z RoHS. Cieszymy się na współpracę z naszymi klientami w celu wsparcia ich potrzeb związanych z zgodnością.

Gwarancja jakości - Wyprodukowane w Tajwanie komponenty optyczne z włókna, nadajniki i odbiorniki oraz sprzęt pomiarowy - Liverage Technology Inc.

Założona w Tajwanie w 2003 roku, Liverage Technology Inc. jest producentem komponentów światłowodowych, nadajników i odbiorników oraz sprzętu pomiarowego w branży sprzętu i części do łączności radiowej. Ich główne produkty, w tym Testery i Narzędzia Pomiarowe Optyczne, Odbiorniki Optyczne, Aktywne Kable Optyczne i Kable Bezpośrednie, są dostarczane z wykorzystaniem metod kontroli jakości opartych na najnowocześniejszych technikach przetwarzania.

Liverage to profesjonalny producent wysokiej jakości komponentów światłowodowych, modułów transceiverowych i sprzętu pomiarowego. Nasza misja "Ciesz się życiem" polega na wprowadzeniu szerokiego pasma optycznego do życia ludzi. Z ponad 30-letnim doświadczeniem, członkowie naszego zespołu szczycą się innowacyjnością i oddaniem najwyższej jakości w branży optyki światłowodowej. Rozwinięto sieć optyczną CWDM Metro-Access, sieci optyczne pasywne (PON) oraz sieci optyczne pasywne Gigabit (GPON), moduły dwukierunkowe i trójplexowe dla FTTX w branży sprzętu i części do komunikacji radiowej.

Liverage oferuje klientom wysokiej jakości sprzęt i części do komunikacji radiowej, zarówno z zaawansowaną technologią, jak i 30-letnim doświadczeniem. Liverage zapewnia spełnienie wymagań każdego klienta.